Tilbake til startsiden

Petersborg

 

 

Adressen er Griniveien 390. (Gårdsnr. 22, Bruksnr. 16)

Petersborg var en husmannsplass under Nordhaug.

Navnet har plassen etter Peter Øverland som en periode eide Søndre Haug.

Plassen er ikke avmerket på kart fra 1885, men i 1875 vet vi at skomaker Johan Pettersen bodde der.

Petersborg er en av de få husmannsplassene i Bærum der de gamle husene er tatt vare på.

Petersborg var frem til 2022 eid av Det Kongelige Selskap for Norges Vel.
I 2022 overtok Reidar Braaten (87) eiendommen til Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

SEFRAK-registeret



 

Petersborg 1903. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Petersborg 1985. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek
Petersborg 2019. Sett fra sydvest, fra Griniveien. Foto: Knut Erik Skarning
Petersborg 2019. Sett fra vest, fra Griniveien. Våningshuset til venstre er fra omkring 1860 og driftsbygningen til høyre er fra 1890. Foto: Knut Erik Skarning