Tilbake til startsiden

Øverlandskvenna

 

Kverna lå rett nedenfor den nye Øverlandsbroen. Se Detaljkart. Den var en flomvannskvern som ble brukt vår og høst når det var stor vannføring.

I 1686 står det at Hans Øverland har "en ringe bekkekvern til eget bruk, 1 ort skatt".

Kverna ble flyttet til Vøyen (se nederste kart på siden man kommer til) i 1975.

I 2022 forelå det planer for flytting av kverna tilbake til Øverlandselven under Øverlandsbroen.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærumskart 

Se også Detaljkart
Kvernhuset 1970. Kilde: Bærum bibliotek
Kverna lå til venstre for det lille fossefallet under broen. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning, 2019
Den originale kvernen er borte, men fra 1963 og frem til 1975 sto dette kvernhuset fra 1700-tallet nedenfor Øverlandsbroen. Det ble flyttet hit fra Valle i Setesdal. Bildet er fra omkring 1967. I dag står den avbildede kvernen ved låven på Vøyen (se nederste kart på siden man kommer til). Kilde: Bærum bibliotek