Tilbake til startsiden

Bekken

 

Adressen er i dag Prost Christies vei 2526.

Bekken, også kalt Bekkeløkka, var en husmannsplass under Østre Hosle.
Plassen har navn etter en liten bekk som skilte plassen fra Gravsmarka.

Plassen ble fraflyttet under første verdenskrig (19141918), og det er nå ny bebyggelse på stedet.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærumskart

 

Husmannsplassen Bekken lå midt i bildet, øverst i Prost Christies vei, rett nedenfor krysset med Bispeveien. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart