Tilbake til startsiden

Moen

 

 

Moen, senere kalt Moløkka, Moenløkka og Mosletta, var en husmannsplass under Nordhaug. Den er avmerket på kart fra 1882. Plassen ble tidlig fraflyttet. Husene er nå revet, og det er plantet skog på området.

I 1865 bodde det seks mennesker med en ku og to sauer på Moen.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Frøysaa Moe, Liv og Skage Andersen, Einar (red). (2017). Kulturminner i Bærumsmarka. Bærum turlag 

Se også Detaljkart