Tilbake til startsiden

Sauejordet, tidligere Rønningen

 

 

Rønningen var et område som fra 1930-tallet ble dyrket opp og brukt som beite for kyr fra
Søndre Hosle
. Senere, etter at de sluttet med melkeproduksjon og gikk over til sauehold, ble området kalt Sauejordet.

Det finnes rester av gravhauger, rydningsrøyser og kalkbrudd her. Se egen omtale

Jordet brukes ikke bare av beitende hester, kuer og sauer. Skoler og idrettslag i nærområdet har arrangert blant annet skirenn (Hoslerennet), skiskole, utflukter og løpedag. Bærum kommune har en del år preparert en rundløype på jordet om vinteren. Den har forbindelse til løypenettet i Bærumsmarka via golfbanen.


Kilder:

Skiforeningen

Bærum kommune. Månedens kulturminne 

En del av Sauejordet sett fra sydvest 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Sauejordet

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauejordet er det lysebrune området midt i bildet. Vi ser Griniveien til venstre.
Kilde: Google Earth