Bergsbakken

 

Bergsbakken er den bratteste delen av Ankerveien. Steinmuren nederst er over to hundre år gammel og er oppført uten bindemiddel. Opp denne bakken slet hestene tungt. Utrykket "mærrapine" ble brukt om dette slitet.

Bergsnavnet tolker noen som at det kan ha vært bergverksdrift i området.


Kilde:

Christensen. Trygve. (1996). Natur- og kulturminner i Bærumsarka

 

Her går Bergsbakken, som er en del av Ankerveien, opp til høyre. Veien som går til venstre mot
Tilbake til startsiden
Øverland er Murenveien. Bildet er tatt i 2019. Sett fra nord.
Foto: Knut Erik Skarning
Steinmuren som støtter Bergsbakken. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart