Tilbake til startsiden

Saghytta

 

Saghytta lå under Øverland. Den ble av mange kalt Pettersenhytta. Den ligger ved krysset Ankerveien − Murenveien. Dette var en liten plass som neppe ble kalt en husmannsplass.

Hytta ble trolig bygget på slutten av 1800-tallet.

Hytta tjente som husvære for dem som arbeidet på sagen som lå ved Ankerveien, 100 meter lengre nordøst, nærmere Seterbekken. Dette var en lokomobilsag. En lokomobilsag ble drevet av en flyttbar dampmaskin.

Fra slutten av 1940-tallet til 1960-tallet bodde ekteparet Pedersen i hytta. Pedersen solgte brus til turfolk, og han ble bare kalt Brusbodmannen. Men Pedersen var også en flink møbelmaker som lagde møbler av hasselgrener. Det fortelles at kronprins Olav skal ha bestilt stoler av Pedersen da han gikk forbi hytta på en av sine turer.

Etter Pedersen og kona kom på aldershjem, har det vært flere beboere i hytta. To gamle gubber solgte tyrived de skaffet ved å sprenge løs tyrirøtter. De brukte ofte litt for mye sprengstoff, og ble etter hvert nektet tilgang på dynamitt.

Etter 1985 har det ikke bodd folk i hytta. Restaureringsarbeid har vært planlagt.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


En grundigere omtale av Pedersen i Saghytta finnes her:
Aarset, Ane-Charlotte Five. (2023). Møbelmakeren i Brusboden. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 63
Kan lånes på bibliotekene i Bærum.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Christensen. Trygve. (1996). Natur- og kulturminner i Bærumsarka

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Aarset, Ane-Charlotte Five. (2023). Møbelmakeren i Brusboden. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 63 

Saghytta 2009. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Veien til sagen gikk tidligere på nedsiden av Saghytta. Vi kan se rester av denne veien til høyre på bildet. Bildet er tatt i 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart