Tilbake til startsiden

Prøvegartneri LOG

 

Prøvegartneri for LOG lå ved Griniveien fra 1954 til 1994. Her ble det blant annet prøvet ut ulike dyrkingsmetoder.

LOG (Landbrukets Emballageforretning og Gartnernes Felleskjøp) er leverandør av innsatsvarer til yrkesgrupper som arbeider innen sektorene gartneri/hagebruk og park/anlegg i Norge.

LOG flyttet sin virksomhet til Økern på 1990-tallet.


Kilder:

LOG

Lokalhistoriewiki

Norges Landbrukshøyskole

 

Prøvegartneri LOG 1960. Sett fra vest. Vi ser Griniveien til høyre for gartneriet.
Kilde: Bærum bibliotek