Tilbake til startsiden

Madserud

 

 

Madserud var en plass under Nedre Haga. Den er avmerket på kart fra 1882. Navnet stammer antagelig fra mannsnavnet Mads, sannsynligvis navnet på han som ryddet plassen.

Julaften 2005 brant hovedhuset ned. Et uthus ble stående igjen. Paret som bodde der, klarte å redde seg ut, bare med lettere skader. Nytt hus ble satt opp i 2010.

Det ble satt ut en besetning med gammelnorsk spelsau for å gjenopprette det opprinnelige kulturlandskapet rundt plassen.

Oppe i lia nordøst for Madserud skal det ha ligget en hoppbakke som ble brukt frem
til 1950-tallet.

30 meter syd for huset på Madserud ble det i 2008 gjort arkeologiske utgravinger der man fant kulturlag med kullrester fra perioden 420–600 fvt. Dette viser at det har vært menneskelig aktivitet i dette området ganske tidlig.
Se også Kulturminnesøk


Kilder:

Skiforeningen

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Kulturminnesøk 

Se også Detaljkart
Madserud 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Madserud 1994.
Kilde: Bærum bibliotek
Madserud 2019. Sett fra sydøst. Vi ser det nye huset som ble bygget etter at det gamle huset brant ned i 2005. Foto: Knut Erik Skarning
I 2008 ble det gjort arkeologiske utgravinger på det jordet vi ser på bildet, rett syd for Madserud. Foto: Knut Erik Skarning