Tilbake til startsiden

Bjerkås

 

Bjerkås var en husmannsplass under Øvre Haga.

På kart fra 1825 står navnet Bjerkaas og på kart fra 1850 Bjerka. Plassen ble antagelig tidlig fraflyttet. Den er ikke avmerket på senere kart. Det ble funnet rester etter en grunnmur på stedet da tomten ble nydyrket. Det er vanskelig å finne denne i dag (2019).


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærumskart

 

Veien vi ser helt til venstre går fra Ankerveien til Enga og Lund. Veien midt i bildet er en liten vei inne på golfbanen. Plassen Bjerkås lå ved enden av denne veien, omtrent midt i bildet. Bildene er tatt i 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart