Tilbake til startsiden

Adressen er Murenveien 291. (Gårdsnr. 23, Bruksnr. 2)

Veimyr (Vegmyr) er en gammel husmannsplass som ligger tett inntil Murenveien, rett syd for Muren og Nygård.
Plassen skal ha navn etter en stor myr øst for Murenveien.

I 1771 var Ole Olsen registrert som husmann på Veimyr.

På 1700-tallet skal det, ifølge Sigurd Lønve (informant for Sefrakregisteret), ha vært skysstasjon på stedet. Det skal ha vært mye fyll og bråk her, og til slutt skjedde det et mord som gjordet at det ble slutt med skysstasjon.

På den andre siden, vest siden, av Murenveien skal det ha ligget et skriverberg der folk risset inn navn i fjellet.

Plassen var fortsatt en husmannsplass i 1875.

Plassen lå under Øverland gård, men ble fradelt og solgt i 2004. Selgeren var Det Kongelige Selskap for Norges Vel som fikk testamentert Øverland gård fra Peter Øverland i 1942.
I 2019 var Veimyr i privat eie.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Sefrakregisteret

 

 

Veimyr 2019. Sett fra sydvest. Våningshuset skal være fra 1700-tallet.
Foto: Knut Erik Skarning
Veimyr 1903. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Veimyr (Vegmyr)