Tilbake til startsiden

Bakkebroen (Bakkeløkkbroen)

 

Broen der Ankerveien går over Seterbekken kalles Bakkebroen eller Bakkeløkkbroen. Broen har navn etter en husmannsplass som het Bakken og som lå vest for Sæterbekken. Se detaljkart. Plassen hørte til Øverland gård.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Bærumskart

 

Bakkebroen 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart