Tilbake til startsiden

Svingen

 

Adressen er Ankerveien 635. (Gårdsnr. 23, Bruksnr. 1)

Svingen, også kalt Øverlandsveien, er en gammel plass under Øverland. Plassen lå rett nedenfor veikrysset der den gamle veien fra Haslum kirke, nå den merkede pilegrimsleden, kom inn på Ankerveien. Her gikk ferdselen over til Bærums Verk frem til 1891, da den nye veien ble ferdig. Veikrysset ved Svingen var et av Bærums viktigste veikryss på 1800-tallet.


Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærumskart 

Svingen 1903. Sett fra nordøst. Kilde: Bærum bibliotek
Svingen 2019. Sett fra sydøst. Midt i bildet ser vi driftsbygningen fra tidlig på 1800-tallet. Til høyre ser vi våningshuset fra 1700-tallet. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart