Tilbake til startsiden

Fangeveien

 

Under andre verdenskrig (1940 - 1945) ble gården Nordli rekvirert av tyskerne på Grini fangeleir. Tyskerne og de mange fangene trengte mat. Grinifangene bygget vei mellom fangeleiren og Nordli, med bro over Østernbekken, samt to store siloer på gården Nordli. Man kan se en del av denne veien, Fangeveien, der den krysser Ankerveien.


Kilde:

Christensen. Trygve. (1996). Natur og kulturminner i Bærumsmarka. Eget forlag

  

Ankerveien går fra venstre mot høyre i det øverste bildet. Fangeveien går rett frem i bildet og krysser Ankerveien.

Til høyre ser vi den delen av Fangeveien som ligger nedenfor Ankerveien.
Bildet er tatt fra nordvest i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning