Tilbake til startsiden

Gardlaus

 

Adressen er Gamle Ringeriksvei 161. (Gårdsnr. 26, Bruksnr. 9)

Gardlaus (Garlaus) lå ved Ankerveien. Navnet ble skrevet Gardlausa omkring 1400 og Garløs i 1723. Navnet tyder på at gården var gjerdeløs, det vil si at den ikke hadde skigard eller steingard rundt seg.

Gardlaus hørte omkring år 1400 under Laurentiuskirkens hospital.

Jon Trulsen ble i 1690 bruker på Gardlaus og senere bøtelagt for å ha fått barn med en tjenestejente. Han kunne ikke betale boten og ble derfor dømt til straffearbeid på Bærums Verk. Herman Krefting, eieren av Bærums Verk, syntes synd på Jons gamle og syke kone og betalte boten for han.

Gardlaus hadde i 1698 kalklager i Christiania. Kalkovnen lå nær grensen mot Øverland.

Gården hadde i 1826 40 dekar (mål) innmark og 200 dekar skog, samt en besetning på 1 hest,
3 storfe og 6 sauer.

Eieren av Stein gård, Jørgen Steen, kjøpte på 1880-tallet Gardlaus, som siden har hørt under Stein gård.

Godthaab Rehabiliteringssenter, ferdigstilt i 1925, er bygget på deler av Gardlaus sin grunn.

Steinsskogen gravlund, innviet i 2002, er anlagt på jordene til Gardlaus. Innen dette området er det funnet rester etter tre kalkovner. Se egen omtale.
I forbindelse med etableringen av gravlunden, ble Gardlaus overtatt av kommunen.

Etter at Gardlaus ble kjøpt opp av Stein gård, gikk husene ut av bruk og forfalt. Allerede i 1901 var det en første restaurering av våningshuset i regi av arkitekt Fritz Holland. I forbindelse med dette arbeidet ble husets størrelse redusert til det halve.
Huset ble senere demontert og satt opp igjen i 2015/2016 som et ledd i kurs i gamle håndverk som ble holdt for håndverkere i Asker og Bærum. Håndverkerne fant da en takbjelke der 1843 var risset inn.

Huset åpnet for publikum i 2017 som markahytte.

I 2022 ble stedet drevet av aktivitetsfirmaet "Sommer Som Vinter" som serveringssted og arrangementlokale.

Lille Gardlaus var en husmannsplass under Øverland som lå syd for Gardlaus. Her ble senere deler av Godthaab Rehabiliteringssenter bygget. Se Detaljkart.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune. Månedens kulturminne

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Sommer Som Vinter 

Bolighuset på Gardlaus. Sett fra syd. Kilde: Lokalhistoriewiki
Det restaurerte bolighuset på Gardlaus 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Gardlaus. Tegning laget av Fritz Holland i 1901. Kilde: Bærum bibliotek