Tilbake til startsiden

Gran

 

Gran var en husmannsplass under Hosle, og lå i området der Hosleveien 129 ligger i dag.

Plassen ble utskilt fra Hosle på 1800-tallet.

Plassen ble i 1939 oppført med 20 dekar (mål) dyrket jord og 60 dekar skog.

Eiendommen ble, sammen med skogen til Vestre Hosle, utparsellert til boligtomter på 1950- og 1960-tallet.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærumskart 

Stikkveien til venstre går opp til Hosleveien 129 der husmannsplassen Gran lå.
Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Her lå husmannsplassen Gran. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart