Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også Detaljkart". Det anbefales. Ønsker man å se på noe utenfor Tanum-området, kan man klikke på de blå navnene på naboområdene.
Nederst på denne siden står et søkefelt.
Tilbake til oversiktskart over Bærum
Emma Hjort
TANUM
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirker og annet.
Fra krigen 1940 - 1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Kart med historiske navn
Aktuelle lenker og bøker
Seterbråten
Bjerke
Holstkleven
Stovivollen
Sylta (Syltaløkka)
Ringikastet
Haugkleiva
Kattås
Søndre og Nordre Tanum
Gravhaug
Tanumvollen
Tanum-bråtan
Gupu
Reverud
Staver
Meny Slependen
Haugsvollbekk- bonn
Nedre Gupu
Rykkinn
Sandvika Jong
Moltemyra
Østre Furuset
Pilegrimsleden
Nordli
Haugsvollen
Gammelt
veifar
Asker seminar
Vestmarksetra og Franskleiv
Skui
Brudesteinen
Tyskestua
Sørli
Funnsted ringspenne
Kirkeveien
Gamle Jarenvei
Gravhaug
Holo
Søbråtan
Jansbråtan
Kattåsbråtan
Furuholmen
Tanum
Mathus
Øvre Ringi
Høibakk (Åsheim)
Kokegroper
Hellerud
Tanum skole
Kornmagasinet lå her
Kalkovner
Kalkovn
Friskhytta
Slependrenna
Gamle Gupuvei
P
Ringiåsen naturreservat
Trollmyr naturreservat
Nedre Ås
Jong kalk- brenneri
Setervei
Landhandleri
Gravhauger
Semsmåsan
Kastebonn
Navneberg
Klikk på "FORBEDRET VED HJELP AV Google" nedenfor og skriv inn søkeord.
Når du skal tilbake hit til oversiktskartet, må du kanskje klikke på fanen "Hele Bærum" i nettleseren.
Funnsted Steinøks
Kalkovn
Breimåsan
Gravhaug
Vann- tro
Lund
Østre Lund
IL Jardar
Kirkerudgrubene
Sjøengen Kro
Tuemyr naturreservat
OL-skog
Rudsmyrhytta
Persbonn

Asker kommune
Tanum
kirke
Hilton
Saltveien
Speidere
Kiwi Slependen
Stolpehull
Sagbakken
Vestre Furuset
Skui
Tranby
Bjerketun
Rolighølet