Rudsmyrhytta (Rudsmyrkoia) var opprinnelig en skogsarbeiderkoie, bygget i 1932.

Hytta har navn etter gården Rud. Rud hadde ikke eiendom her, men drev hugst og kullbrenning i området. Hytta har senere vært brukt av 1. Sandvika speidertropp.

En natt under andre verdenskrig, vinteren 1945, var et engelsk fly på vingene over skogtraktene vest for Oslo med våpen og utstyr til motstandsbevegelsen. Men flyet hadde problemer med å finne slippstedet. På Rudsmyrkoia lå Jon Sandbekken som drev tømmerkjøring. Han var en tur i stallen med fjøslykta. Flybesetningen må ha sett lyset, for hele våpenlasten ble sluppet og landet fra Rudsmyr og nordover. Jon meldte fra til "rette vedkommende" i Asker. 15–20 medlemmer av Milorg i Asker ble mobilisert for å redde den uventede gaven. Fallskjermene ble trukket ned fra trærne, containerne åpnet og lasten lagt på skikjelker. Våpnene ble gjemt i steinurene ovenfor Semsvik bruk i Asker, og siden ble de fraktet til Bergsmarka bruk i Asker. Heldigvis ble det ikke nødvendig å bruke dem i kamp.

Ved hytta ligger kølabonnen Tolvmannsbonn.
Se også egen omtale av kølabonner.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

  

Se også detaljkart

Rudsmyrhytta

Tilbake til startsiden
Eldre bilde av Rudsmyrhytta. Kilde: geocaching.com

 

 

 

Rudsmyrhytta 2022. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

Uthuset på Rudsmyrhytta 2022. Sett fra sydvest Til venstre for uthuset ligger en kølabonn. Foto: Knut Erik Skarning