Tilbake til startsiden


Ringikastet er et skar syd på Ramsåsen. Her ligger en del av en omkring 300 år gammel setervei. Veien er bratt med krappe svinger. Den er full av finslipt, avrundet og grov stein. Se egen omtale av seterveien.

Ordet "kast" kommer trolig av at man i tidligere tider kastet tømmeret ut fra det høyeste punktet på den bratte bakken.

I området ligger også en større kølabonn som kalles Kastebonn. Se detaljkart og bildet ovenfor.

Ved stien til Ringikastet passerer man et navneberg. Se detaljkart og bildene ovenfor.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

 

 

  

Etter de første bakkene flater stien ut, og her går en fin steinmur langs stien.
Bildet er tatt i 2020. Sett fra
vest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Ringikastet er et skar der det går en gammel setervei. Veien er bratt og steinete. Bildet er tatt i 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Ringikastet, Kastebonn og navneberget

Nedenfor (øst for) Ringikastet ligger en kølabonn, Kastebonn. Den ligger i skogholtet til høyre på bildet. Det er vanskelig å se rester av bonnen i dag. Bildet er tatt i 2020.
Sett fra
øst. Foto: Knut Erik Skarning
På stien mot Ringikastet går man over et navneberg der det gjennom tidene har blitt risset inn bokstaver og figurer. Se nedenfor. Bildene er tatt i 2020. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Bokstavene og figurene har lenge ligget åpent til og har blitt mindre tydelige etter hvert.