Adressen er Grønlandsveien 260. (Gårdsnr. 45, Bruksnr. 60)

Grønland ble anlagt omkring 1750 og er dermed en av de yngste setrene i Vestmarka. Gårdene Hamang, Dønski, Søndre Tanum og Søndre Stovi har alle setret på Grønland. Seterdriften opphørte tidlig på 1900-tallet. I 1905 ble et størhus (et seterhus) demontert og kjørt til Søndre Tanum. Et annet seterhus ble flyttet til Stovivollen og satt opp som kalvefjøs. Det endte som jakthytta Jan Mayen (se detaljkart) litt nord for Stovivollen. Hytta fikk trolig dette navnet fordi den lå øst for Grønland. Vest for Jan Mayen lå en hytte som het Svalbard, men denne brant senere ned (se detaljkart).
Det siste størhuset på Grønland ble restaurert, men brant ned et par år senere. Dermed var det ikke noe igjen av den gamle setra, og det var liten aktivitet på området i 20 år.

I 1933 satte Sigfred Friis på Søndre Tanum opp en sportskafé på den gamle setervollen på Grønland. Et toetasjes tilbygg kom i 1940. (På bildet av Turpasstur til Grønland 1936 ovenfor, ser det ut til at tilbygget kom tidligere, eller at turpassturen foregikk senere).
Skituristene hadde nå inntatt marka. Foruten forfriskninger kunne Friis også tilby overnatting.

I 1946 solgte han hytta til idrettslaget Tyrving. Det fortsatte å betjene skituristene, men arrangerte også treningsleirer for lagets yngre garde sommerstid.

I 1961 solgte Tyrving hytta til Bærum kommune, som har overlatt stedet til speiderne i kommunen. Speiderne står for salg av mat og drikke en del helger vinterstid.

Hytta kan leies hele året. Ikke bare av speidergrupper, men også av skoleklasser, barnehager, idrettslag eller til private arrangementer.


Mer om seterdrift: Se Setring


Kilder:

Lokalhistoriewiki

speiderne.no

Skiforeningen

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

 

 

 

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Grønland 1979. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek

Grønland

Tilbake til startsiden
Grønland 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Søndagsbesøk på Grønland 1895. De gamle husene ble revet i 1905.
Kilde:
Vestmark-kalenderen 1982. Laget av Harald Kolstad
Grønland på 1930-tallet da Sigfred Friis og kona Magnhild på Søndre Tanum drev servering. Bildet er tatt før det toetasjes tilbygget vi ser i dag kom.
Kilde:
Vestmark-kalenderen 1982. Laget av Harald Kolstad
Når våronna var over, leide bøndene i Vestre Bærum hestene sine opp til Grønland hvor de ble gående og fete seg opp over sommeren til skuronna startet. Tidligere var det setring med kyr på Grønland. Kilde: Vestmark-kalenderen 2009. Laget av Harald Kolstad
Turpasstur til Grønland 1936. Turpassturer, der deltagerne hadde et pass de fikk stempel i, var en av Den norske turistforenings aktiviteter.
Kilde:
Vestmark-kalenderen 2016. Laget av Harald Kolstad