Sylta (Syltaløkka) lå omtrent der Tanumstien 5 (bygningen på bildet) ligger i dag.
(Gårdsnr. 45, Bruksnr. 40)


Plassen lå under Søndre Tanum.

Navnet kan bety liten sump.

I 1875 hadde de 3 kyr og en gris. De sådde 3/8 tønne bygg, 5/8 tønne havre, og de satte
2 1/2 tønner poteter.

Sylta ble fradelt Søndre Tanum i mellomkrigsårene (1918−1940).

Ketil Vogt kjøpte bruket en gang etter 1945 og drev som anleggsgartner.

Ved Sylta er det funnet en gammel ringspenne.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Sylta (Syltaløkka) lå i dette området. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

Sylta (Syltaløkka)

Tilbake til startsiden