Tilbake til startsiden

Tranby var en husmannsplass under Gupu som lå under Vøyen.

Navnet kommer trolig av tranebær. Myra syd for plassen kalles Tranbymyra.
Navnet kan også være et oppkallingsnavn etter stedet den første husmannen kom fra.

Den første kjente husmann var på plassen på 1730-tallet. Den siste husmannen forlot stedet midt på 1870-tallet. Han arbeidet trolig med trekullproduksjon for Bærums Verk. Verket ble nedlagt i 1872, og kort tid etter var plassen fraflyttet.

I 1769 sådde de på Tranby 1 tønne havre og 1/2 tønne bygg. De hadde 1 hest, 2 kuer og
3 sauer.

Ifølge Rik på historie er Tranby en gammel finneplass.

Sommeren 2021 restaurerte tidligere skogbrukssjef i Bærum, Yngve Andersen, plassen på frivillig basis, etter avtale med kommunen.

Grinisetra kan også ha ligget i dette området.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Bæringen (April 2022)

 

 

 

  

Se også Detaljkart
På dette området lå husmannsplassen Tranby. Man kan se rester av steinmurer flere steder på området. Bildet er tatt i 2021. Foto: Kjell Hernes

Tranby