Tilbake til startsiden


Sagbakken, også kalt Sagbukken, var en husmannsplass under Holo.
Navnet tilsier at det har stått en sag i nærheten. Holosaga lå rett syd for plassen. Se detaljkart.

I 1875 hadde de 2 sauer og satte 1 1/2 tønne poteter.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

  

Se også detaljkart
Sagbakken 1880. Kilde: Bærum bibliotek

Sagbakken

Sagbakken 2020. Her er eldste del fra før 1864. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning