Tilbake til startsiden


Ingen vet i dag nøyaktig hvor pilegrimene vandret. De benyttet de veifar som lå der i middelalderen, og som de mente var hensiktsmessige å følge. I dag har en del veifar fått betegnelsen Pilegrimsleden. Betegnelsen er ny og ble ikke brukt i middelalderen.

Pilegrimer som kom sydfra, kan ha fulgt omtrent ruten på kartet ovenfor
. Denne veien var ikke bare pilegrimsled, men ble benyttet til transport av trekull til Bærums Verk og mye annet. Veien var også kirkevei for mange.

Tunsbergleden er en del av den nasjonale pilegrimsleden som går til Trondheim. Pilegrimsleden gjennom Vestfold starter i Larvik og går 110 kilometer nordover mot Tanum og Haslum kirker i Bærum. Bærum kommune er ansvarlig for arbeidet med denne leden lokalt. Merkingen gjennom Bærum var ferdig gjennomført i 2021. Pilegrimsledansvarlige har vært historielagets Bård Mostveit fra Rykkinn, Martin Nickelsen fra Blommenholm og Ingvald Leirevaag fra Vøyenenga.

Det har sannsynligvis gått mange alternative veifar mellom middelalderkirkene på Tanum og Haslum gjennom tidene. Veiene gikk opprinnelig gård-i-mellom. I dag er de fleste gårdene utbygget til boligområder, og pilegrimsleden er i dag lagt utenom gårdstunene. Leden er også lagt utenom områder med stor biltrafikk.

I 2022 ble leden merket ferdig fra Vesledammen i Røyken i Asker til Bærums grense.

Se hele Tunsbergleden her.


Mer om pilegrimsvandring
Gjennom å besøke hellige steder trodde mennesker i middelalderen at de kunne få helbredelse for sykdom, tilgivelse for synder, kortere tid i skjærsilden og oppleve særlige velsignelser i livet.
Et hellig sted var Olav Haraldssons (Olav den helliges) grav i Nidarosdomen i Trondheim. Dit gikk det flere pilegrimsleder. Det gikk en vestre rute fra Oslo forbi Lysaker over Fåbro, gjennom Lommedalen, over Krokskogen, videre over Hadeland og opp gjennom Gudbrandsdalen. Det gikk også en østre rute rett nordover fra Oslo forbi Stange ved Hamar og opp gjennom Gudbrandsdalen. De fleste som skulle direkte fra Oslo til Trondheim vandret nok den østre ruta. De som gikk lengre vest gjennom Lommedalen kunne også besøke området på Ringerike der Olav Haraldsson vokste opp. Det er uklart nøyaktig hvor han vokste opp, det kan være Bønsnes, Stein eller Frøyshov. Gjennom sagn og tradisjon er det blitt fortalt at Olav den Hellige bygget kirkene på Stein og Bønsnes. De kan ha vært mål for pilegrimsvandring, men man har ikke god dokumentasjon på dette.

Pilegrimsvandring fikk et stort omfang i Norge, og varte frem til reformasjonen i 1537, kanskje enda lengre.

I våre dager har interessen tatt seg opp, noe skiltingen er et tegn på.


Kilder:

Asker og Bærum historielag

Pilegrimsleden

Sandar Historielag

Bærum kommune. Månedens kulturminne

Ola Rønne. Viken Fylkeskommune

Budstikka 4. mai 2022

Martin Nickelsen
Prosjektmedarbeider i  Bærum Elveforum
Leder Øverlandsvassdragets Venner
Nestleder Aker og Bærum Historielag
martin@nickelsen.com
916 02 112

 

  

Pilegrimsleden sydvest for Haslum kirke

Her omtales pilegrimsleden fra grensen mot Asker kommune og nordøstover til Tanum kirke
og videre til Haslum kirke.

Leden er merket med stiplet rød strek på kartet (noen steder under brun strek).
I terrenget er leden merket med pilegrimsledens eget symbol (bildet ovenfor).

Kartet starter langt nede til venstre på denne siden.

Kilde: Bærumskart

Pilegrimsleden på kartet følger blant annet Tanumveien. Foto: Knut Erik Skarning