Tilbake til startsiden

Adressen er Sopelimkroken 63. (Gårdsnr. 60, Bruksnr. 6)

Tyskestua var en husmannsplass under Nedre Ringi og ble ryddet på begynnelsen av
1800-tallet.

Senere har husmannsstua vært benyttet som bolig for gårdsarbeidere på Ringi.

Våningshuset er påbygget.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Tyskestua 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Se også detaljkart
Tyskestua 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Tyskestua