Seterbråtan (Sæterbråtan) var opprinnelig en husmannsplass under Holo.
Rundt 1880 ble plassen kjøpt av Øvre Ringi. Da ble husmannsstua på plassen Hornibråtan i Hornimarka flyttet til Seterbråtan.  Denne stua står fortsatt.

Navnet kommer av at plassen lå ved seterveien til Vestmarka.

Anton Eriksen hadde husmannskontrakt fra 1897 og var den siste husmann på Seterbråtan.

I en kortere periode under andre verdenskrig (1940−1945) oppholdt det seg 28 mennesker i det lille huset.

I en periode har det også vært sykkelstall i huset. Her kunne bærplukkere som skulle ut i Vestmarka sette syklene sine.

Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Beboer i Vestmarkveien 170. Vedkommende vokste opp på Seterbråtan

 

 

 

  

Seterbråten 1900. Vi ser Anton Eriksen med familie. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Seterbråtan 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Seterbråtan

Tilbake til startsiden