Tilbake til startsiden


Adressen er Tanumveien 95A. (Gårdsnr. 45, Bruksnr. 6)

Hellerud var en husmannsplass under Søndre Tanum.

Martin Wilhelmsen var husmann i 1865. Han drev Hellerud Landhandel, der man kunne få kjøpt de mest nødvendige matvarene. Hellerud var en av de første butikkene i Bærum. Veien til Tanum og Bærums Verk gikk rett forbi Hellerud, og her var det relativt stor trafikk.

I 1878 kom Karl Jakobsen til Hellerud som handelsbetjent. Han fikk kjøpt Hellerud fra Karl Tanum på Søndre Tanum i 1890. Han overtok også handelen. Karl Jakobsen ble kirketjener i 1909.

Datteren til Karl Jakobsen het Gunvor Molland og var lærer ved Tanum skole.

I dag består området rund bygningene fra småbruket av eneboliger. De gamle bygningene er verneverdige.

Bærum bibliotek står det at han som startet butikken het Erling Nøkleby. I boka Seterliv og kølabrenning står det at det var Martin Wilhelmsen.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Se også Handel i Bærum

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Seterliv og kølabrenning

 

 

 

 

  

Hellerud Landhandel. Ukjent tid. Kilde: Bærum bibliotek

Se også detaljkart

Hellerud

Hellerud 2020. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Låven på Hellerud 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning