Tilbake til startsiden

Lagerud
Adressen er Tanumveien 78. (Gårdsnr. 45, Bruksnr. 32)

Lagerud var en husmannsplass under Søndre Tanum.

Navnet kommer trolig av at det var mannen Lage som ryddet gården.

Plassen er nevnt i dokumenter fra 1771.

Gården ble utskilt i 1785 og ble da en selveiergård.

I 1865 hadde de 1 hest, 2 kyr og 5 sauer. De sådde ¼ tønne hvete, 1/2 tønne Bygg og
2 tønner havre, og de satte 4 tønner poteter.

Under andre verdenskrig, I 1945, kom to motstandsmenn, Hermann Høst og Ivar Hole, til gården. De hadde flyktet fra et skytedrama på Østbys konditori i Sandvika.

I dag eier Petter Munthe-Kaas Lagerud. Han driver (2020) blant annet med produksjon av ullpakker som skal holde rådyr borte fra hagene til folk. Ullen kommer fra sauene på Stovi.
Petters bestefar, Erling Friedrichsen, drev hønseri, kennel og revefarm. Se Detaljkart


Østre Lagerud
Østre Lagerud lå omtrent der Tanumkroken 10 ligger i dag. (Gårdsnr. 45, Bruksnr. 84)

Østre Lagerud ble etablert ved at Per Andersen Lagerud i 1854 ga skjøte på den østre delen av Lagerud til Anders Jensen.

Bærum kommune kjøpte senere bruket.

De gamle husene er nå revet.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Petter Munthe-Kaas. Nåværende eier

 

 

 

  

Tunet på Lagerud 2020. Vi ser også eieren Petter Munthe-Kaas. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Lagerud 1960. Det hvite våningshuset er fra slutten av 1800-tallet. Det er senere gjort en stor ombygging av våningshuset. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek

Lagerud og Østre Lagerud

Låven på Lagerud 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Lagerud 1936. Det kjøres selvbinder i havreåkeren. Kilde: digitaltmuseum.no
Lagerud 2020. Sett fra sydøst, fra Tanumveien. Foto: Knut Erik Skarning
Østre Lagerud var en husmannsplass som lå til høyre for det hvite huset vi ser på bildet.
Se Detaljkart
. Bildet er tatt i 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning