Tilbake til startsiden


Adressen er Tanumveien 50. (Gårdsnr. 119, Bruksnr. 1)

Reverud var en husmannsplass under Billingstad gård i Asker kommune.
Plassen ble også kalt Ræverud og Nordre Billingstad. Den var den nordligste fjerdeparten av Billingstad gård. Den ble skilt ut 1840 til Petter Pedersen.

Senere ble Reverud solgt til Lars Christoffersen Jong. Han drev den som et underbruk av sin gård Vestre Jong. Han utparsellerte deler av Reverud til boliger.

Vintapperen Ole Pettersen kjøpte småbruket i 1903. Han drev ut sand og kalkstein, og han kjørte pudrett (handelsgjødsel som består av tørre, luktsvake menneskelige ekskrementer) og søppel i Bærum. Han hadde også en avlsokse. Jordene på Reverud ble gjødslet med pudrett, noe som ga store avlinger, men også sjenerende lukt.

I 1943 ble kommunegrensen endret slik at gården havnet i Bærum kommune. En av årsakene var den lange skoleveien for barna fra Holstkleven og Reverud til Holmen skole i Asker. Det var vesentlig kortere vei til Tanum skole. Mange av de som bodde i Reverud-området leide ut leiligheter, og det var vanskelig å få barnefamilier som leietakere når det var så lang skolevei. Det var også lang kirkevei til Asker kirke, og det gikk tregt med å knytte området til Asker kommunale vannverk.

Øst for jordene på Reverud, der Tanumveien går i dag, var det en kalksjakt (kalkbrudd). Herfra ble det fra 1924 til midt på 1930-tallet levert kalkstein til Slæpenden Kalkfabrikk. I noen få år fra 1938 leverte Reverud gård kalkstein til Gips og Kalk A/S i Leangbukta.

Fra områdene ved Reverud ble det også levert kalk tidligere, på 1500-tallet, blant annet til Akershus festning. Dette var før det fantes noen gård med navnet Reverud.

Store deler av Reverud gård er nå utparsellert til boliger.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Wisting, Tor. (2021). Fra kalk til høyballer. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 61. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.

Aasberg, Morten. (2022) Da Reverud kom til Bærum. Asker og Bærum historielags skrift nr. 62

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Reverud 2020.
Sett fra øst.
Bygningene er fra første del av 1900-tallet. Stabburet til høyre kan skimtes bak treet på det øverste bildet.
Foto: Knut Erik Skarning

Reverud

 

Persbråten 2020. Foto: Knut Erik Skarning