Tilbake til startsiden

Tanumbråtan var en husmannsplass under Tanum.

Plassen er nevnt i dokumenter fra 1772.

Senere kom plassen under Staver.

I 1875 hadde Tanumbråtan 1 ku, 1 kalv og  4 sauer. Det året sådde de 3/8 tønne bygg,
1 tønne havre, 6 skålpund gressfrø, og de satte 2 1/2 tønner poteter.

I 1903 ble plassen solgt til Hans Pedersen som da ble selveier.

Tufter etter Tanumbråtan er lette å finne.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Man kan se tydelige tufter etter hus. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Tanumbråten lå midt i bildet, inne i skogholtet. Sett fra øst, fra Tanumveien.
Foto: Knut Erik Skarning

Tanumbråtan

Samme motiv som ovenfor, sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning