Tilbake til startsiden

Rolighølet (Rolighullet) var en husmannsplass under Øvre Ringi og var en av de siste plassene som ble ryddet i Bærum. Plassen ligger rolig og idyllisk til.

Hans Larsen kom til plassen en gang mellom 1835 og 1845. Hans og kona Maren hadde fem barn. Sønnen Lars Larsen overtok plassen i 1856. Lars og kona Ragnhild var barnløse. De hadde åpent hus for turfolk og serverte kaffe og melk til nistepakken.

Lars stilte som vitne i saken mot Peter Olsen på Haugsvollen. Han drepte sin kone Anne Larsdatter fra Jammerdal med øks. Peter ble henrettet på Jongsåsen i 1847 og var den siste som ble halshugget i Bærum. Se egen omtale.

I 1865 hadde de på Rolighølet 1 ku og 2 sauer. De sådde 1/8 tønne havre og satte 2 tønner poteter.

Matematikeren, pedagogen og Vestmarktraveren Elling Holst (1849–1915) gjorde Lars og Ragnhild kjent for turfolket. Han skrev med stor respekt om Lars og hans snille kone, blant annet i DNTs årbok 1896.

Lars døde i 1910. Etter at Lars døde, ble stua leid ut, først til noen firmaer, deretter til pikespeidere. Den bevaringsverdige stua står fortsatt (2020), men er preget av tidens tann.

I 1993 ble en del skog overført fra Øvre Ringi til Butterud, og Rolighølet kom under Butterud.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Kittelsen Kjell H og Harboe, Arild. Om Hans og Lars i Rolighøle.. Vest for byen (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1998 - 2001)

Budstikka 7. juni 2015

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Moe, Liv Frøysaa. (2019). Kulturminner i Vestmarka. Bærum Turlag

 


 

 

 

 

  

Over: Rolighølet 1897.
Kilde: digitaltmuseum.no

Til høyre: Ragnhild og Lars som bodde på Rolighølet.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Rolighølet 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Rolighølet

Rolighølet omkring år 1900. Lars Rolighølet står til venstre.
Kilde:
Vestmark-kalenderen 2002. Laget av Harald Kolstad
Tilbake til startsiden
Gravstøtten til Ragnhild og Lars Rolighølet står rett innenfor porten ved Tanum kirke.
Bildet er tatt i 2022.
Foto: Knut Erik Skarning
Detaljer fra inngangspartiet.
Foto: Knut Erik Skarning