Tilbake til startsiden

Liv Frøysaa Moe skriver i Kulturminner i Vestmarka:
"
Det ble gjort C-14 dateringer på Breimåsan på Ramsås og Gupu i 1999. Analysene viser at det ble dyrket bygg ved Breimåsan, 350 meter over havet, for mer enn 3000 år siden. Gjennom yngre jernalder (550 evt.−1050 evt.) og middelalderen frem til svartedauden (1350) var det jord- og husdyrbruk her og på Gupu.

Pollenundersøkelser viser at det tidligere var sammenhengende bjørkeskog i området.

På myra skal det fortsatt finnes spor etter torvskjæring og rester etter planker fra torvskurene som ble brukt til tørking og lagring av torven i utkanten av myra. Torven ble brukt til torvstrø og brensel.

Breimåsan er kjent som Bærums beste sted å oppleve orrhaneleik.

Mer om torvbruk og torvskjæring under Semsmåsan.


Kilde:

Moe, Liv Frøysaa. (2019). Kulturminner i Vestmarka. Bærum Turlag

 

 

 

 

  

Breimåsan 2010. Kilde: skiforeningen.no. (Berit Saghaug Mørck)

Breimåsan

Denne gapahuken ble laget for å følge med på orrfuglleik. Breimåsan er en kjent spillplass. Kilde: Vestmark-kalenderen 2001. Laget av Harald Kolstad