Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden

Kattås var en forholdsvis stor husmannsplass under Nordre Holo.
Plassen har samme navn som åsen bak. Trolig er Katt navnet på gaupe. Gaupa likte seg i det ville, bratte terrenget i Kattåsen.

Kattås og plassene omkring lå der seterveiene fra flere gårder møttes og forgrenet seg videre innover i marka. Området ble et slags senter. Vedlikehold av setrene ga arbeid til flere husmenn i sommerhalvåret.

På vinterkveldene lagde de kanskje sopelimer og annet husgeråd for salg. Området rundt Kattåsen heter Sopelimkroken.

I 1875 hadde de 1 ku, 1 kvige og 5 sauer.  De sådde 3/8 tønne bygg, 3/4 tønne havre, og satte
2 tønner poteter.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Der dette huset ligger i dag, lå husmannsplassen Kattås. Bildet er tatt i 2020.
Sett fra
syd. Foto: Knut Erik Skarning

Kattås

Over: Slik så det ut ved Kattås under andre verdenskrig (1940−1945).
Vi ser kommunens vedstabler foran husene. Til høyre ser vi vedkapping.
Kilde:
Vestmark-kalenderen 1987 og 1991. Laget av Harald Kolstad