Tilbake til startsiden

Adressen er Brenna Gamle Gupuvei 1. (Gårdsnr. 58, Bruksnr. 5)

Nordli ble tidligere kalt Søndre Storrmyra (uttales stårrmyra) og er et småbruk som i 1899 ble fradelt Søndre Holo.

Navnet kommer av at det vokste mye starr på myra nord for plassen. Myra ble senere grøftet og dyrket.

Det er uklart hvorfor Sørli ligger nord for Nordli.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

  

Bolighuset sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Nordli 2020. Sett fra øst. Den eldste delen av bolighuset til venstre er fra 1846. Driftsbygningen til høyre er fra midten av 1800-tallet. Foto: Knut Erik Skarning

Nordli