I 1952 satte Bærum kommune her opp en gammel stall og en hytte som oppholdssted for skogsarbeidere.

Stallen ble flyttet fra et skogshusvære nord for Jongsmyr da dette ble revet. Jongsmyr ligger
500 meter vest for Persbonn.
 
Hytta som vi ser til høyre på øverste bilde, var ny i 1952.

Rett nord for uthuset ble det satt opp en «galge». Den ble brukt under elgjakta når felte dyr skulle deles opp.


Rett øst for hytta lå en kullmile. Se Detaljkart
Se også egen omtale av kølabonner


Kilder:

Lokalhistoriewiki

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

 

 

  

Se også detaljkart

Persbonn

Tilbake til startsiden
Her ser vi samme huset som på bildet ovenfor. Huset er en gammel stall som ble flyttet fra Jongsmyr til Persbonn. Kilde: Asker bibliotek
Persbonn 2013. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

Uthuset på Persbonn 2022. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Hytta på Persbonn 2022. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning