Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også Detaljkart". Det anbefales. Ønsker man å se på noe utenfor Høvik Verk - Høvik - Blommenholm-området, kan man klikke på de blå navnene på naboområdene.
Nederst på denne siden står et søkefelt.
Tilbake til oversiktskart over Bærum
Jong
HØVIK VERK, HØVIK OG BLOMMENHOLM
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Fra krigen 1940 - 1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Forstørrelse av dette området, Høvik Verk, Høvik Glassverk og Det Norske Veritas er vist nedenfor

Kart med historiske navn
Oversiktsbilder
Aktuelle lenker og bøker
Høvik kirke
Forstørrelse av området der Høvik Verk og Høvik Glassverk lå. Bakgrunnskartet er fra 2019. Mørke markører viser gamle bygninger som fortsatt eksisterer. Lyse markører viser gamle bygninger som nå er borte.
Solvikslottet
Kilde for kart: Bærumskart
Henie Onstad kunstsenter
Høvik Bok&Papirhandel
Høvik Janitsjarkorps
Gravfelt 2
Ramstad
gartneri
Høvik Søndre
Norwegian Oil Consortium og
Saga Petroleum
Blommenholm og Sandvika Tennisklubb
Flyginn
Blommenholm
båtforening
Dæliseter
Kiwi
Den grønne bonn
Sætermyra
Kasernen
(Vårsol)
Haslumseter kapell
Blommenholm postkontor
Båtstø
Kokkerudbakken
Teppeland
(Alabama)
Terbovens hytte
Kokkerud
Blommenholm kalkovn
Nyborg
Blommenholm stasjon
Sjøholmen
Engervannet
Turnlokalet
Høvik Verk skole (nyeste)
Sarbuvollen, Sarbuvollen bad og saltkoking
Brunkollen turisthytte
Bibliotek
Høvik skole
Bærum Seilforening
Oddvar Haugens kolonial
Høvik Isenkram og
fargehandel AS
Flystyrt
Blommenholm
Skole- korps
"Hadeland"
Villa Fagerstrand
Høvik
Rørlegger-
forretning
Bærum Bachkor
Helmerodden
Høvikveien kjøtt og kolonial AS
Høvik idrettsforening
Ramstad stasjon
Kløverenga husmorlag
Lysaker
Storøya og Snarøya
Enger
Interfoto AS
Gravfelt 1
Høvik avlastningssenter
Høvik Misjonssenter
Gravfelt 2
Høvikommen
Coop Prix Løkeberg
Potte-
makeri
Løkeberg kalkovn
Potte- maker- broen
Sag
Øverlandselven
Høvik bakeri og konditori
Landhandleri
Potte-
makeri
Ekeberg
Forstørrelse av dette området er vist nedenfor til venstre
Sigarforretning
Trylands Eftf. Kolonial
Manufaktur- forretning
Ekeberg Kjøtt og Kolonial
Ringvold skotøy
Forstørrelse området
ved Kirkeveien
Nedre
Løkeberg
Kvern
Teien og Solli gartneri
Kalkovn
Kloppa naturreservat
Kafé Edelwiss
Drammensveien og E18
Drammen- Banen
Løkkeåsens hemmeligheter
Apeland Informasjon
Bærum Symfoniorkester
Ramstad Turnforening
Inger's
Drive-In
Funnsted for hengebryne
Bærum Vask og Renseri. Senere andre bedrifter
Bilsenter Gartneri
Kjøttfor- retning. Grans- utsalg ...
Bensinstasjon
Glassmester
Esso Ramstadsletta

Skillebekk og Skillebekkhytta
Fullmektiggården (Dumpa)
Høvik Verk båtforening
Høvik båtforening
Haslum
Løkeberg
Kartet nedenfor viser området den gangen Høvik verk var i drift, omkring 1950. Her ser vi både de bygningene som fortsatt står, og de som er borte. Vi ser noen flere bygninger enn på kartet ovenfor.
Solvik bo- og behandlingssenter
Techno
Consult
Generelt om Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL)
Nordbrakka
Mellombrakka
Sørbrakka
Paddy Castle
Den eldste skolebygningen
Barnehagen
Øvre Eidsvoll
Nedre Eidsvoll
Store murgård
Lille murgård
Østre trevilla
Vestre trevilla
Østre og Vestre trevilla
er nå flytet hit
Pipene
"Sverige"
Svartodden
Kontorsjefboligen
Stabburet er flyttet hit
Gartner- og stallmesterbolig. Gartneri
Gamle Høvik Verk skole.
Høvik Samvirkelag
Langbygget (Pakkeriet)
Portnerstuen (Støpulen)
Badeplassen Jenter´n. Bali
Kortbygget (Kontoret)
Tverrbygget (Lageret)
Arkivbygget
Sulfobygget
Badeplassen Guttern.
(Stupern)
Badeplassen Lille Hawaii
Kilde: Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet
Bunker
Gamle
Drammensvei
Noen av forretningene som har vært i senteret er vist til høyre
Generelt om Høvik senter
Forstørrelse av
Høvik senter og omgivelsenene
Forstørrelse av dette området, Høvik senter, er vist øverst til venstre
Det første biblioteket lå her
Dampskipsbrygga
Kartet nedenfor viser fabikkområdet. Noen av bygningen, de som fortsatt finnes i dag, har egne markører på kartet lengre opp. De andre bygningene har markører man kan klikke på på kartet nedenfor.

Klikk på "FORBEDRET VED HJELP AV Google" nedenfor og skriv inn søkeord.
Når du skal tilbake hit til oversiktskartet, må du kanskje klikke på fanen "Hele Bærum" i nettleseren.

Høvik Verk 1936. Sett fra syd. Bildet viser området på kartet ovenfor.
Kilde: Bærum bibliotek
Bildet viser området til høyre på kartet ovenfor. Her ser vi blandt annet arbeiderboliger. Sett fra syd. For å se beskrivelse av de enkelte bygningen kan man gå til kartet lengre opp og klikke på makrørene som står på bygningene. Kilde: Bærum bibliotek
Fabrikkområdet
Område med boliger for Verket
Kilde for kart: Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk - det gode sted å vokse opp
Stallen
Speiderne på Høvik og Blommenholm
Høvik Nordre
før flytting
Funnsted for mammuttann
Nedre Høvik båtforening
Funnsted for gullring
Lakseberget
Danmark
Ingerlien
Hasselbakken
Strand Kajakk Klubb
Holtet
Høvikkollen og Drageslottet (Fagerheim)
Henie Onstad korttids- og trygghets- senter
Henie Onstad senior- senter
Bunker
Badeplassene ved Høvik Verk
Norconsult
Stabekk
Verksmesterboligen
Mastefor- tøyningene
Solvik båtforening
Wathnehjørnet
Galleri H-11
Meny. Tidligere Centra, O. H. Bang og Høvik Landhandleri
Kolonialbutikk
Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL)
Birkelunden
Blommenholm bad ("Homann")
Blommenholm Tennisklubb og Bridgeklubben
Ekeberg seniorsenter
Flystyrt

 

Bærumkoret