Pottemakeriet

 

 

 

Pottemakeriet ble bygget av Torvald Hansen på Nedre Løkeberg omkring 1883. Det lå på østsiden av Pottemakerbroen, nå Presteveibroen, nær kalkovnen. Fabrikken produserte store mengder blomsterpotter.

Det er ingen spor etter fabrikken i dag, men det er fremdeles mulig å finne gamle potteskår i elven nedenfor. Se bilde ovenfor. Se også detaljkart.

Fabrikken hentet blåleire, som var råmaterialet til potteproduksjonen, fra et område syd for nåværende Løkebergveien, ned mot Gjønnesbekken (Nadderudbekken). Området lå nær det som er Kirkeveien 59 i dag. Se Detaljkart. Arbeiderne spadde tuneller innover i leira, og en gang raste en slik tunell sammen over en arbeider. Han ble gravd frem i tide og overlevde.

I løpet av sommeren 1907 ble det foretatt store forandringer på fabrikken. Det ble anskaffet en ny brenneovn som kunne fyres med kull, noe som gjorde at den kunne brenne produktene hurtigere og bedre. Varmen kunne også ledes til andre rom for tørking av pottene. Dette gjorde produksjonen uavhengig av vær og årstid. Nå kunne man produsere mellom 1000 og 2000 blomsterpotter i løpet av en dag. Fabrikken var en av de mest moderne og mest konkurransedyktige i sitt slag i landet på den tiden. Den nye fabrikken på Løkeberg ble omtalt i hovedstadens avis som en mønsterfabrikk.

I 1908 solgte Thorvald Løkeberg gården og pottemakeriet til overrettssakfører Smitt-Amundsen fra Elverum, og det ble stiftet et aksjeselskap som fikk navnet Løkeberg Lervarefabrikk AS.
Den nye eieren bestemte at det skulle bygges en ny fabrikk for produksjon av blomsterpotter.
I 1918 var pottemakeriet flyttet til et område øst for Kirkeveien. Dette er Kirkeveien 59 i dag. Det ble oppført en murbygning på 500 kvadratmeter til produksjon. Det ble også bygget to skur på
ca. 300 kvadratmeter der tørkingen skulle foregå. En 28 meter høy pipe ble bygget for å få bort røyken fra ovnene som ble brukt til brenning av pottene. Blåleiren ble tatt ut fra en skråning
ca. 100 meter fra fabrikkbygningen, og var dermed lett tilgjengelig. Samtidig ble det tatt i bruk nye pressemaskiner til potteproduksjon, og nye tidsmessige brenneovner ble kjøpt inn. Ved oppstart av den nye fabrikken i 1918 var det ansatt 29 mann.

Smitt-Amundsen gikk konkurs på 1920-tallet. Fabrikklokalene ble leid ut til et nystartet aksjeselskap i 1935, og ble registrert med navnet Høvik Lervarefabrikk AS. Direktør Arnold Andersson, eieren av det nye selskapet, leide fabrikklokalene. Fabrikken produserer blomsterpotter og kaninskåler (matskåler). Det ble produsert mellom 20000 og 23000 blomsterpotter i uken.

Den 10. desember 1942 begynte det å brenne i fabrikken. Blant annet ble taket totalskadet, og nyinnkjøpte produksjonsmaskiner fikk sprekker og var ødelagte. Fabrikken ble gjenoppbygget, og etter andre verdenskrig (1940–1945) ble den også utvidet. Mye tyder imidlertid på at fabrikken hadde vanskeligheter med å skaffe lokal arbeidskraft. I tiden etter krigen var lønnsomheten trolig svak. I 1954 falt den 28 meter høye pipen overende, og dermed måtte pottemakervirksomheten stanse. Endelig opphør skjedde 1955.

I 1955 var det firmaet Engelschiøn AS som overtok bygningene i Kirkeveien 59. De drev med import og lisensproduksjon av kosmetikkartikler og distribuerte disse videre til parfymerier. Firmaet ble etablert i Oslo i 1927, og de startet i 1927 produksjon i lokalene til
Sandviken Jernindustri ("Kjettingen")
i Sandvika. Kosmetikkproduksjonen i Kirkeveien 59 ble gradvis trappet ned fra midten av 1960-tallet, og fabrikken ble bygget om til kontorer.

I 1989 ble kosmetikkvirksomheten skilt ut i selskapet Engelschiøn Cosmetique AS, senere Engelschiøn Marwell Hauge AS, etter oppkjøpet av Marwell Hauge fra Nycomed Pharma i 1998. Engelschiøn Marwell Hauge AS flyttet til Lilleaker året etter, og Engelschiøn AS solgte seg ut i 2001. Etter dette har Leiv Engelschiøn AS vært drevet som et investerings- og eiendomsselskap i Asker under ledelse av Søren Engelschiøn.

I 2023 var det gjort klart for å bygge Løkeberggrenda med nye rekkehus og leiligheter i
Kirkeveien 59.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Opplevelser langs Øverlandselva

Løkeberg vel 1914−1944

Bærumskart

Lokalhistoriewiki

proff.no

Lytomt, Ivar. (2015). Høvik Lervarefabrikk AS. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 55

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

Se også detaljkart
Pottemakeriet lå midt i bildet, der vi ser en tujahekk. Sett fra sydvest, fra broen der Presteveien går over Øverlandselven. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Pottemakeriet ble flyttet til denne bygningen i Kirkeveien 59. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

 

Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden

 

 

 

 

 

Ovenfor: Ved elvekanten nedenfor der pottemakeriet lå, rett ovenfor Løkebergfossen, er det mulig å finne potteskår. Se detaljkart.
Til Høyre: Bilde av et potteskår.
Foto: Knut Erik Skarning