Tilbake til startsiden

Lagerbygninger

 

 

 

 

 

Dette var bygninger for lagring av halvfabrikata til lampeproduksjonen og for pakking og ekspedering av ferdigvarer.


Kilde:

Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk - det gode sted å vokse opp

  

Se også nestnederste kart på startsiden