Tilbake til startsiden

Brenna

 

 

 

 

 

En del produkter måtte syrevaskes før de kunne viderebehandles. Dette arbeidet foregikk i Brenna og ble ikke sett på som det mest attraktive.


Kilde:

Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk − det gode sted å vokse opp