Høvikkollen (Utsikten), tidligere Høvikhaugen, og Drageslottet

 

 

 

Eiendommen Høvikhaugen ble i 1885 solgt fra Høvik til murmester Ferdinand Gunnelius Gundersen og byggmester H. D. Olsen. Området ble utparsellert til store villatomter etter Drammensbanens åpning i 1872 og frem til 1890.

Drageslottet i Granalleen 6. (tidligere Gamle Drammensvei 98), som var en av de utparsellerte villaene, har følgende historie:
Ferdinand Gunnelius Gundersen bygget huset. Huset var i senempire-stil, tegnet av Nebelong eller Heinrich Schrimer. Det er mulig det sto et eldre hus her fra før.
Ferdinand Gundersen ble født i Damstredet 14 og vokser senere opp i fattigstrøket Ruseløkkbakken i Vika. I 1872 fikk han mesterbrev som murer og etablerte et firma som bygget flere kjente bygg i Oslo, blant annet Tostrupgården, Glassmagasinet og store deler av Karl Johansgate.
I 1892–1895 ble huset på Høvikhaugen bygget om i Dragestil. Det ble da helårsbolig, fordi et av barna til Ferdinand Gunnelius Gundersen ble alvorlig sykt av tuberkulose, og den friske luften på Høvikhaugen var bra for behandlingen.

Stedet har blitt flittig besøkt av forfattere. Jonas Lie og Elsa Beskow var hyppige gjester, og Jens Bjørneboe var leieboer en periode.

Ferdinand Gunnelius Gundersens oldebarn, Per Ludvig, kjøpte Drageslottet av familien i 1975 og inviterte 15 kunstnere til å bo her.
Per Ludvigs datter Viktoria har bodd i huset siden 2019. Hun har startet en venneforening som hjelper til med restaureringsarbeidet. Viktoria legger ut bilder og fortellinger om huset på Instagramkontoen @drageslottet.

Den vestre delen an Høvikhaugen var en del av parken omkring Høvik. Over dette området gikk den eldste innkjøringen til Høvik. Den østre delen av parsellen var skogkledt. Blokkene på Høvikkollen (Utsikten) er oppført tidlig på 1960-tallet på dette området.

Kilder:

Bærum bibliotek

Facebook

Viktoria Wettergreen. Beboer i Drageslottet

Budstikka 20. august 2022 

Maleri av Carl Fredrik Vogt. Bildet heter Høvik gård og er malt i 1825. Vi ser Høvik midt i bildet. Kunstneren har stått på "Utsikten" ved inngangen til parken som lå her. På området finner vi i dag blant annet Drageslottet i Granalleen 6. Vi ser Skaugumåsen i bakgrunnen. Kilde: Oslobilder
Se også detaljkart
Tilbake til startsiden
Drageslottet 1987. Kilde: Bærum bibliotek
Samme motiv som ovenfor avbildet i 2021. Foto: Knut Erik Skarning
Drageslottet har bevart sine flotte utskjæringer i 2021. Foto: Knut Erik Skarning
Høvikkollen er i dag navnet på en vei med boligblokker. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Dette var murmester Ferdinand Gunnelius Gundersens hus fra 1886, senere kalt Drageslottet. Gundersen brukte huset først som sommerbolig, senere som helårsbolig. Dette huset var i senempirestil, tegnet av Nebelong eller Heinrich Schrimer.
Kilde: Viktoria Wettergreen
Huset ovenfor ombygget i dragestil, trolig tegnet av Holm Hansen Munthe, arkitekten bak Frognerseteren restaurant. Kilde: Viktoria Wettergreen