Tilbake til startsiden

Adressen i dag er Veritasveien 4. (Gårdsnr. 11, Bruksnr. 1406)

Kontorsjefboligen var opprinnelig en arbeiderbolig bygget i 1859 for skotske og norske verksarbeidere. Den ble omgjort til enebolig for fullmektig, senere kontorsjef, Johan Staff. Hans sønn, kontorsjef Eivind Staff, bodde i huset til 1953. Deretter bodde fabrikksjef Sverre Stene her.

Boligen er i dag i privat eie.


Kilde:

Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk − det gode sted å vokse opp

 

  

Det gule huset midt i bildet var Kontorsjefboligen. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning
Kontorsjefboligen
Vi ser Kontorsjefboligen til venstre og den eldste skolebygningen til høyre. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser Kontorsjefboligen til høyre. Bildet er tatt i år 1900. Sett fra sydøst. Til venstre ser vi gamle mastefortøyninger. Utstikkerne var gamle skipsmaster. Kilde: Bærum bibliotek

 

Se også nestøverste kart på startsiden