Tilbake til startsiden

Lakseberget

 

 

 

I dag blir hele området fra Sjøholmen til bukta ved Malmskrivergården kalt Lakseberget.

Lakseberget var opprinnelig en fjellknaus ved Sandviksbukta hvor det tidligere ble satt laksegarn.

Det egentlige Lakseberget forsvant trolig i 1859, da “kongeveien” mellom Kristiania og Kongsberg (senere kalt Drammensveien) ble flyttet ut til sjøen mellom Blommenholm og Sandvika. Berget ble sprengt bort. Det opprinnelige Lakseberget lå litt inn fra sjøen der den lille odden med huset til Lakseberget båtforening ligger i dag (2023). Se bildet ovenfor.

Lakseberget var lenge en badeplass.

I dag (2023) er det Lakseberget båtforening som holder til på området.

Det er også en bussholdeplass som heter Lakseberget. Den var opprinnelig planlagt å hete Munch, etter Munchs Pensjonatskole som lå like ved.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Skoletjenesten

 

 

  

Området ved Lakseberget omkring år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Området ved Lakseberget 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Lakseberget båtforening disponerte området i 2023. Foto: Knut Erik Skarning
Området ved Lakseberget med Sandviksveien. Kilde: Prospektkort