Tilbake til startsiden

Lakseberget

 

 

 

I dag blir hele området fra Sjøholmen til bukta ved Malmskrivergården kalt Lakseberget.

Lakseberget var opprinnelig en fjellknaus ved Sandviksbukta hvor det tidligere ble satt laksegarn.

Det egentlige Lakseberget forsvant trolig i 1859, da “kongeveien” mellom Kristiania og Kongsberg (senere kalt Drammensveien) ble flyttet ut til sjøen mellom Blommenholm og Sandvika. Berget ble sprengt bort. Det opprinnelige Lakseberget lå litt inn fra sjøen der den lille odden med huset til Lakseberget båtforening ligger i dag (2023). Se bildet ovenfor.

Lakseberget var lenge en badeplass.

I dag (2023) er det Lakseberget båtforening som holder til på området.

Kommunen har planlagt å fylle rundt én million kubikkmeter, tilsvarende 100.000 lastebillass med sprengstein i sjøen ved Lakseberget. Dette vil danne fundamentet for en halvøy der det på sikt kan bli badstulandsby, flytebrygger med over 700 båtplasser, turveier, sykkelsti, kafé, brygge for kajakker og bading. Man vil på denne måten kunne håndtere steinmassene fra blant annet nye E18 og Fornebubanen.  

Kommunedirektøren legger følgende til grunn ved utvikling av Lakseberget:

Deler av dagens E18 langs Lakseberget ligger allerede på en utfylling fra 1963. Nytt land kan bli formet som en trekant fra Sjøholmen, ut i Sandviksbukta og tilbake mot land og på innsiden av den lille øya Danmark.

Statsforvalteren har stilt strenge krav til måten utfyllingen skjer på. Blant annet må området man fyller ut med stein begrenses på grunn av alger i sjøen, og all stein må vaskes før den tømmes i sjøen. Hvis Statsforvalterens krav blir stående, må Bærum kommune vurdere gjennomførbarheten, både teknisk og økonomisk. Dette vil medføre at prosjektet må utsettes i tid, sa tjenesteleder for byprosjekter i Bærum kommune, Åsa Nes, da Stasforvalter la frem kravene i juli 2023.


Det er også en bussholdeplass som heter Lakseberget. Den var opprinnelig planlagt å hete Munch, etter Munchs Pensjonatskole som lå like ved.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Skoletjenesten

Sandvika vel

Budstikka 15. september 2023

 

  

Området ved Lakseberget omkring år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Området ved Lakseberget 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Lakseberget båtforening disponerte området i 2023. Foto: Knut Erik Skarning
Området ved Lakseberget med Sandviksveien. Kilde: Prospektkort
Slik kan området ved Lakseberget se ut etter utfylling av steinmasser. Kilde: Bærum kommune 2023