Tilbake til startsiden

Sulfobygget (Sulfoen)

 

 

 

 

 

Adressen er Veritasveien 2.

Sulfobygget (Sulfoen) ble bygget i 1895 og var opprinnelig en glasshytte. Det ble senere delvis brukt som kasseverksted for fabrikkens embalasjeavdeling og delvis leid ut til Den Norske Parkettfabrikk. Deretter ble det drevet knottproduksjon i bygget. Knott var små trebiter som ble brukt til brensel for biler under andre verdenskrig (1940−1945). Ved hjelp av en knottgenerator i bilene ble det produsert (generert) brennbar gass som erstattet bensin i forbrenningsmotoren.

Det ble også drevet fruktpressing i bygningen.

Bygget brant i 1940. Etter gjenoppbygningen leide Norsk Sulfo A/S lokaler i bygningen. De produserte artikler for Nygaard & Co. Bak Norsk Sulfo A/S sto kjente Høviknavn som Arvesen, Bing og Laland.

I 2023 holdt Alexander Reklamebyrå, Coor Service management, Bedriftshelsetjeneste,
IB Regnskapstjenester, ISS og Statsautorisert revisor Elin Helene Fjellberg til i bygningen.


Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915−2015. Vellet

Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk − det gode sted å vokse opp

  

Sulfobygget 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Sulfobygget 1973. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Høvik Verk 1956. Sett fra syd. Vi ser Sulfobygget til høyre. Den hvite bygningen midt i bildet er Slottet. Kilde: Bærum bibliotek
Sulfobygget

 

Se også nestøverste kart på startsiden