Tilbake til startsiden

Villa Gullbakken

 

 

 

Adressen er Gullbakkveien 2A. (Gårdsnr. 11, Bruksnr. 65)

Gullbakken var en husmannsplass under Høvik Søndre og hadde gårdstun der man i dag finner Gullbakkveien 2A. Plassen er merket av på kart fra 1805 og 1825.

Husmannsstua lå inntil Gamle Drammensvei og var hvileplass for veifarende som kunne kjøpe seg mat og helst litt ulovlig drikke. Innehaveren ble i år 1800 straffet for ulovlig brennevinshandel.

I 1810 hadde plassen ku, kvige, 3 sauer med lam og 2 griser.

I 1891 ble plassen fradelt Høvik Søndre.

Stortingsmann Sigurd Blekastad kjøpte Gullbakken i 1883. Han satt på Stortinget for venstre. I 1886 solgte han plassen til Barbra Ring, enken etter Jens Ring på Øvre Stabekk. (Barbra Ring var datter av Hanna Winsnes, kjent kokebokforfatter. Barbra Rings sønnedatter var barnebokforfatteren Barbra Ring). Barbra Ring (den eldste) hadde ni barn, og hun flyttet inn med sine fire ugifte døtre i Villa Gullbakken. Da Barbra Ring døde i 1906, flyttet hennes yngste datter, Sigrid, gift Wankel på Kambo ved Moss, inn i huset.

I 1927 flyttet Charlotte Wankel, datter til Sigrid Wankel, inn i Villa Gullbakken. Charlotte Wankel ble etter hvert en anerkjent avantgardemaler. Hun studerte under Henri Matisse i Paris fra 1910, og hun stilte blant annet ut sammen med Pablo Picasso.

Villa Gullbakken ble senere i Ringslektens eie. I 2022 eide Ida Børresen første etasje og har bodd i huset siden 1985. Hennes morfar, Georg Wankel, var yngste sønn til Sigrid Wankel og bror til Charlotte Wankel. Idas niese, Hanna Børresen og hennes mann Petter Søberg eier andre etasje sammen.

Ifølge Viktoria Wettergreen (beboer Drageslottet) skal det ha vært to plasser som het Gullbakken, og som lå ganske nær hverandre. De het Øvre Gullbakken og Nedre Gullbakken. Dette fremgår av branntakst for Bærum, laget på oppdrag av Jørgen Johnsen Ballerud i 1846.

Gullbakkveien har navn etter plassen.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872−2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Finnes på bibliotekene i Bærum.

Mer om Charlotte Wankel: Tangen, Ragnhild. (2020). Fra Kambo via Kristiania og Paris til Høvik. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 60. Finnes på bibliotekene i Bærum.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Bærumskart

Ida Børresen. Eier av første etasje Gullbakkveien 2A

Budstikka 26.januar 2019

Viktoria Wettergreen. Beboer Drageslottet

Sefrakregisteret

 

 

  

Villa Gullbakken 2019. Sett fra øst, fra Gullbakkveien. Huset ble bygget på slutten av 1800-tallet. Foto: Knut Erik Skarning
Villa Gullbakken 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart