Tilbake til startsiden

Båtstø

 

 

Båtstø, også kalt Baadstøe og Baastu, var en husmannsplass/strandsitterstue under
Høvik Nordre
. Stedet ble i 1851 oppført som "Høvigeie".

Fiske var viktig for beboerne på denne plassen, og den hadde bare en liten jordflekk. Det har antakelig bodd fiskere her siden 1700-tallet.

Plassen ble revet i 1966 da utparselleringen av Høvik Nordre begynte, og kommunen gjorde området ved sjøen til friareal.

Båtstøjordet var et jorde med god jord, tidlig våronn og stor produksjon av tidlige grønnsaker.
Se Kart med historiske navn.

Stedsnavnet lever videre i veinavnet Båtstøjordet.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 − 2015. Vellet

 

 

 

  

Plassen Båtstø 1966. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart