Tilbake til startsiden

Tverrbygget (Lageret)

 

 

 

 

 

Adressen er Veritasveien 9.

I følge Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 19152015. var det smie og lampeverksted i Tverrbygget.

Ifølge Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk det gode sted å vokse opp, var det også kontorer og lager i huset. Her ble halvfabrikata lagret. Ledelsen for innkjøp og lagerforvaltning hadde kontorer her, deriblant innkjøpssjef Arthur Ramsey og lagersjef Georg Olsen som bodde i en av funksjonærvillaene (Østre og Vestre trevilla). Verksmesteren Axel Hellsten hadde også kontor i tverrbygget.

I 2023 holdt Norboat, Oslo Energy Forum og Flowpro Control AS til i bygningen.

Huset ble bygget omkring 1890.


 

  

Tverrbygget 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

 

Se også nestøverste kart på startsiden