Tilbake til startsiden

Høvik Samvirkelag, tidligere Høvik kooperativ

 

 

 

 

Adressen var Glassverkveien 34. (Gårdsnr. 11, Bruksnr. 1529)

Forretningen Høvik kooperativ startet i 1908 i Kasernen (Vårsol)Høvik Verk. Forretningen flyttet til egen forretningsgård i Glassverkveien 34 i 1915. Det var Høvik Verk som ga tomten og som garanterte for byggesummen på 10 000 kroner. Beboerne var med på å grave ut tomten, og butikken ble innviet med stor festivitas. Se bildet ovenfor.

På slutten av 1930-tallet skiftet forretningen navn til Høvik Samvirkelag, ble i 1968 innlemmet i Østre Bærum Samvirkelag og flyttet samme år til nye lokaler i Fjordveien 88.
Høvik Samvirkelag opphørte i 1987. i Fjordveien 88 lå senere flere matforretninger, til slutt Kiwi.

Bærum Malerklubb hadde lokaler i huset fra 1973.

Glassverket alternative barneskole startet i 1991 i lokalene etter en internasjonal ungdomsklubb som hadde vært i den gamle samvirkerlagbygningen. Bærum kommune hadde da fire barn som fikk hjemmeundervisning, og skolen skulle hjelpe dem med å komme tilbake til ordinær skole. Skolen utvidet etter hvert sine lokaler og overtok hele bygningen, men til slutt ble den ikke lenger godkjent for undervisning. I 2010 tok skolen i bruk lokaler ved Vøyen Mølle i Vangkroken 20.

Senere har det vært atelier i den gamle samvirkelagbygningen.


Mer om samvirkelagene og Coop: Se egen omtale

Se også: Mer om handel i Bærum

Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 − 2015. Vellet

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Lokalhistoriewiki

  

Slottet 2016. Sett fra syd. Kilde: kart.1881
Samvirkelaget på 1930-tallet. Kilde: Bærum bibliotek
Samvirkelagbygningen 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Samvirkelagbygningen 2019. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Betjeningen i forretningen Høvik kooperativ 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Innvielsen av egen forretningsgård for Høvik kooperativ i Glassverkveien i 1915.
Kilde: Bærum bibliotek

 

Se også nestøverste kart på startsiden