Tilbake til startsiden

Enger

 

 

Enger var en husmannsplass som ble ryddet i middelalderen (ca. 500 evt.−1500 evt.) og som lå øde etter svartedauden (1350).
Plassen var oppført i husmannsmantallet i 1771.
Enger har hørt til Kjørbo, som lå under Nesøygodset. Senere lå Enger under Blommenholm.

På plassen var det i 1835 1 ku og 3 sauer. De sådde 1/8 tønne bygg, ¼ tønne havre og satte en tønne poteter.

Plassen har gitt navn til Engervannet og Engerjordet som lå mellom Enger og Engervannet.

Fra 1950 ble Engerjordet utparsellert til boligbebyggelse.

Det finnes ingen rester etter plassen Enger i dag.

I en periode lå det en skibakke på stedet.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911 − 2011. Blommenholm vel

 

 

 

 

 

  

Bildet er tatt ved enden av veien Engerjordet i 2019. Husmannsplassen Enger lå på det åpne området rett bak stolpen. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Maskinfirmaet A/S Løwener, Mohn i Oslo, leide en periode jordene ved Engervannet. Her fikk de ansatte dyrke poteter og grønnsaker som "matauk" under andre verdenskrig.
Bildet er tatt i 1942. Kilde: Bærum bibliotek