Tilbake til startsiden

Granly

 

 

 


Adressen er Bjerkealleen 23. (Gårdsnr. 11, Bruksnr. 36)

Eiendommen Granly ble utskilt fra Høvik Nordre og solgt til Engelskmannen Charles Dick i 1883. Året etter kjøpte Dick Fornebo hovedgård, der han etter kort tid startet utparsellering av villatomter. Han solgte Granly i 1897 til fabrikkeier Wilhelm Mustad på Lysaker. Wilhelms far, Hans Mustad, drev Mustad fabrikker på Lysaker.

Villaen på eiendommen Granly er en stor sveitservilla som ble oppført i 1883. Den har i dag (2021) 878 kvadratmeter boareal fordelt på tre etasjer, samt en romslig kjeller.

Granly ble i 1929 solgt til Østre Bærum Sanitetsforening som drev barnehjem der i mer enn femti år. Det var en vakker naturtomt på stedet og gode bademuligheter. Her lå forholdene til rette for at barn skulle kunne utfolde seg.
Bestyrerinnene var fra starten av myndige damer som anså streng disiplin som helt nødvendig. Samtidig ble de svært glad i barna på hjemmet, og ønsket å ivareta dem på aller beste måte.
Det var ulike grunner til at barn kom på barnehjem på den tiden. Mange hadde mistet en eller begge foreldre. Tuberkulose tok mange liv på 1920- og 1930-tallet.

Foruten hovedbygningen, var det på Granly et stabbur, en sidebygning ("Furua") der betjeningen bodde, "Dukkestuen" der barna kunne få trene på husarbeide, "Hallen" som var lekeområde og lagringsplass og et lysthus nærmere sjøen. I dag er det bare hovedbygningen som står igjen.

Hjemmet startet med 5 barn, men da andre verdenskrig (1940−1945) startet var det blitt 80 barn.
Under krigen ble barnehjemmet evakuert på grunn av nærheten til Fornebu der det stadig var bombing. Barna ble plassert på Bærums Verk og senere på Samvirkeskolens internat på Gjettum. Granly ble under krigen etter hvert brukt til difterihospital. Barna flyttet tilbake i 1946.

Barna på Granly gikk på Høvik skole.

Granly hadde en ordning om somrene, der barn fra fabrikkområdene ved Lilleaker fikk komme på besøk. På Granly fikk barna bade og de fikk fine naturopplevelser.

Granly ble nedlagt som barnehjem i 1972. Deretter kom en ungdomsinstitusjon drevet av Akershus fylkeskommune.

En del av eiendommen, Granlytunet, ble utskilt til boliger for eldre i årene 1980 og 1981. Byggingen av boligene ble satt i gang av sanitetskvinnene, i regi av stiftelsen Granly.

Østre Bærum Sanitetsforening, som fortsatt eide stedet, drev lenge dagsenter for slagrammede pasienter.

Det var ønske om at Bærum kommune skulle kjøpe Granly for å sikre allmenhetens adgang til sjøen i dette området. I 2020 ble Granly likevel solgt til private.


En grundigere omtale av barnehjemmet og livet der finnes her:
Tangen, Ragnhild. (2023). Barnas hjem i mer enn 50 år. Asker og Bærum historielags
skrifter nr. 63
Kan lånes på bibliotekene i Bærum.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Budstikka 5. april 2019

Budstikka 27. mars 2020

Fagerstrand vel 1935 - 1985. Redaksjon ved Finn Lønnå

Tangen, Ragnhild. (2023). Barnas hjem i mer enn 50 år. Asker og Bærum historielags
skrifter nr. 63

 

 

 

 

  

Granly 1982. Kilde: Bærum bibliotek
Granly er den store hvite villaen nede til høyre. Bildet er tatt i 1964.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Granly 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning