Tilbake til startsiden

Stabburet

 

 

Stabburet ble oppført i 1894.

Det ble opprinnelig laget til en utstilling i København i 1895. Senere kjøpte verkseier Nils Berg huset og satte det opp på Høvik Verk.

Det ble flyttet ca. 20 meter mot sydvest i forbindelse med byggingen av Det Norske Veritas.

Stabburet har vært brukt av Det Norske Veritas til representasjon og til kontorer.

Kilder:

Kulturhistorisk stedsanalyse - Høvik Verk - Veritas - områderegulering

Bærumskart

  

Stabburet 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Stabburet under oppføring. Kilde: Bærum bibliotek
Se også nestøverste kart på startsiden